Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznejme naše lesní zvířátka

17. 4. 2010

JELEN   -  mohou dosahovat váhy až přes 200 kg a výšky v kohoutku až 150 cm. Délka těla dosahuje do130 cm. Samice mohou vážit až 95 kg. Zimní srst má tmavý odstín hnědošedé a tmavou hřívu, letní zabarvení je červenohnědé. Mají členité paroží, které od února do března shazují , ale brzy potom jim naroste nové. Žije převážně v listnatých lesích s pasekami a pastvinami. Živí se výhony rostlin a bylin, zemědělskými plodinami, různými druhy trav, plodů a semen. Jejich říje začíná počátkem září. V té době jeleni prakticky nepřijímají potravu, tím ztratí až 40 kg za necelý měsíc. Laň koncem května a v červnu klade jednoho kolouška.Tlupu laní vede zkušená a opatrná laň. Tlupu dospělých jelenů vede vždy mladý jelen.

KAMZÍK  -    jeho délka je až130 cm, výška v kohoutku 85 cm, váží kolem 40 kg, samice až 25 kg. Srst je v létě žlutohnědá až rezavá, v zimě má tmavý odstín. Jejich srst je dutá, čímž v zimě dobře izoluje mrazy a vlhkost. Má dobře vyvinutý zrak a je mimořádně plachý. Žije v horských polohách. Živí se bylinami a travinami, porosty borůvek a vřesu, v zimě lišejníky, letorosty stromů a keřů. Od listopadu do poloviny prosince probíhá jeho říje.  Kamzice rodí 1 až 2 kamzíčata. Jsou výbornými lezci po strmých skalách.

RYS OSTROVID  -  dosahuje výšky až 67 cm, délky asi 115 cm a váží mezi 16 až 36 kg. Jeho srst je rezavohnědá s hnědočernými drobnými skvrnami. Pohybuje se pomalým plíživým krokem, skokem a rychlým klusem, výborně šplhá. Má špatný čich, ale výborný zrak a sluch. Žije převážně ve vyšších polohách. V jeho potravě najdeme srnčí, kamziční i jelení zvěř, ale i drobné savce, lišku, prase divoké, toulavé psy i kočky i domácí zvířata a drůbež. Koncem května a začátkem června se narodí rysici 2 až 4 mláďata.

VLK  -    podobá se německému ovčákovi. Měří až 180 cm, je až 85 cm vysoký a váží i 65 kg, vlčice okolo 45 kg. Je vytrvalým běžcem, má slabší zrak, ale vynikající čich a sluch. Žije v rozsáhlých horských a podhorských lesích, loukách i pastvin. Jeho kořistí jsou jelení, srnčí a černá zvěř. Vlčice v květnu až červnu rodí 3 až 8 slepých mláďat. Žijí ve společenském řádu. Základem je rodičovský pár, který vychovává potomstvo od jara do podzimu. Pávě v této době se k nim přidruží jejich potomci z minulého roku. Celá rodina žije ve smečce  a loví spolu. Vede ji ten nejsilnější vlk.

KOČKA DIVOKÁ  -  měří asi až 70 cm, s ocáskem o 30 cm víc. Kocour váží až 15 kg, kočka kolem 10 kg. Má hnědošedou barvu s příčnými černými pruhy. Na kořist skáče po dlouhém plížení. V ohrožení prská a  funí., má slabý čich, ale dobře vidí a slyší. Žije tam, kde jsou dutiny skalních jeskyň, nebo v suchých norách. Živí se savci až do velikosti srnčete, drobnými hlodavci a ptáky. Vychovává 3 až 6 slepých koťat.

DANĚK SKVRNITÝ  -    má tělo dlouhé až 175 cm, výška může dosáhnout i 110 cm a váží až 95 kg, daněla až 55 cm. V létě jsou červenohnědí s bílými skvrnami na bocích a zádech. Zimní zbarvení je šedohnědé s černými tóny. Nejlépe má vyvinutý čich, dobrý je i sluch. Mají mohutné paroží zvláštního plochého tvaru, říká se jim lopaty. Žije ve smíšených lesích, na lukách a pastvinách. Živí se travinami a bylinami, obilninami, na podzim hledají plody a semena stromů, keřů a trav. V zimě okusuje letorosty stromů. Daněla má v červnu výjimečně 2 dančata.

  MUFLON  -  je dlouhý až 130 cm, výška v kohoutku až 75. Váha nepřesahuje 50 kg, u muflonky 30 kg. Samci mají na hřbetě bílou skvrnu ve tvaru sedla. Ze smyslů má velmi dobrý zrak a čich, sluch už není tak dokonalý. Mají mohutné zatočené rohy, muflonky jsou bezrohé, jen výjimečně mají krátké růžky 5-12 cm. Žijí na skalnatých pohořích. U nás se mu aří v teplejších listnatých lesích s kamenitou půdou. Živí se travinami, bylinami, borůvčím, brusinkami a výhonky keřů, v zimě okusují letorosty a pupeny stromů a keřů, loupou i kůru.Muflonka rodí koncem března a v dubnu 1 muflonče, jen výjimečně 2. Rohy rostou po celý život zvířete podle ročních přírůstků se dá určit dost přesně jeho věk.

JEZEVEC LESNÍ  -    měří 65-75 cm a dosahuje výšky asi 33 cm. Samci váží okolo 20 kg, samice do 15 kg. Mají velice dobrý sluch, špatný zrak a nepříliš dobrý čich. Žije v lesích navazujících na louky, pole a sady, kde si hrabe rozsáhlé nory. Živí se smíšenou potravou, na jaře hmyzem, měkýši, drobnými savci, vejci ptáků i čerstvě narozenými mláďaty, na podzim ovocem, žaludy, bukvicemi, obilím i kukuřicí. Pochutná si i na hnízdech vos a čmeláků. Na 3 až 4 měsíce se uloží ke spánku, který ale často přerušuje. V únoru až březnu se rodí v hlubokém brlohu 3 až 5 nevidomých mláďat. Jezevci nejsou samotáři, žijí společným rodinným životem a často se navštěvují. Jsou to velice čistotná zvířátka a velice dbají na pořádek a čistotu svých nor. Nedaleko od nory mají dokonce vyhrabaný záchod.

PRASE DIVOKÉ  -  délka těla u kňoura může být až 190 cm, výška kolem 110 cm. Je tmavohnědé a tmavošedé se stříbřitým nádechem až do černa. Je velice chytrý a ostražitý, dokážou vytrvale běžet i plavat. Žije na celém našem území. Nejvíc v lesnatých krajinách sousedících s polnimi plochami. Je všežravec, živí se plody stromů, bramborami, obilovinami, kukuřicí, hmyzem, obojživelníky, vejci ptáků a hlodavci. V období od února do května se narodí 4 až 12 pruhovaných selátek. Prase divoké je jedním z mála zvířat, které napadají  při ochraně svých mláďat i člověka.

LIŠKA OBECNÁ  -    váží až 11 kg, lišák 14 kg, výška dosahuje 38 až 40 cm. Má červenavě rezavou barvu a má vynikající  zrak, sluch i čich. Žije v hlubokých lesích, v blízkosti vodních ploch i ve městech. Živí se všemi živočichy až do velikosti srnčete. Liščata se rodí nevidomá. Málo známé o ní je, že je užitečný tvor, protože loví nemocná zvířátka a zabraňuje tak šíření nákazy mezi ostatní.

KUNA LESNÍ  -  měří 45 až 55 cm, ocásek kolem 30 cm, váží necelé 2 kg. Na hrdle má žlutou náprsenku, tlapky jsou hustě osrstěné. Kuna má dobrý zrak, sluch i čich. Žije ve větších jehličnatých lesích i parcích v korunách stromů, v dutinách i opuštěných hnízdech. Živí se drobnými obratlovci, ptáky, mláďaty, vejci i veverkami, z plodů má nejradši borůvky, maliny i ostatní ovoce. V dubnu a květnu má ve vystlaném hnízdě 2 až 6 mláďat.

VEVERKA OBECNÁ  -    její hmotnost 20 až 40 dkg, je dlouhá 20 až 26 cm. Srst má krátkou a hustou, rezavou, hnědou a černou, na bříšku bílou. Říká se jí také "opička našich lesů", protože má dlouhé prsty, ostré drápky a její ocásek je v korunách stromů padákem i kormidlem Žije v jehličnatých i listnatých lesích i parcích. Má ráda květní pupeny, ovoce, hmyz, semena  a ptačí vejce i mláďata. Na zimu si dělá zásoby. Veverčice má 2 až 4 neosrstěná veverčata. Přenáší je několikrát do nových pelíšků, aby je zbavila blech a dalších parazitů.

SRNEC OBECNÝ  -  měří asi 110 cm na délku a v kohoutku má až 75 cm, váží mezi 15 a 25 kg, srna má 12 až 20 kg. V létě je jeho srst výrazně červenohnědá, v zimě pak šedá nebo šedohnědá. Je výborný plavec a dobře skáče. Žije na okrajích klesů a křovin a zelených polí. V jídelníčku má celou řadu bylin a travin, na podzim sbírá plody a semena, v zimě zelené zbytky vegetace, okusuje pupeny a kůru měkkých stromů. Srna přivádí na svět od poloviny května do poloviny června zpravidla 2 srnčata, někdy i 3 až 5 kusů.

KRÁLÍK DIVOKÝ  -    měří 55 cm a váží zhruba 2,5 kg. Žije v koloniích, pokud zjistí nebezpečí, hlasitě zadupá a rychle mizí v norách. Vyhledává suchá a teplá místa s písčitou půdou, kde se mu dobře vyhrabávají nory.. Spásá traviny i byliny, v zimě ohlodává kůry stromů a keřů a okusuje pupeny. Králice se stará o 4 až 12 slepých a holých králíčků. Velmi zajímavé je, že odchází-li za potravou, ucpe vchod do nory zátkou z trávy a hlíny,aby byli králíčci v bezpečí.

LASICE KOLČAVA  -  má asi 15 až 25 cm, ocásek až 8 cm, váží od 6 do 15 dkg. V létě je srst zbarvená červenohnědě se žlutavým spodkem těla, pokud se v zimě přebarvuje, je celá bílá včetně ocásku. Žije většinu roku v polních oblastech, pouze v zimě na okrajích lesíků a remízků. Její hlavní potravou jsou drobní hlodavci. Může mít 5 až 7 mláďat, ale výjimkou není ani 13 kusů. Pro zajímavost má 34 ostrých zubů a je schopná protáhnout se myšími chodbičkami.

ZAJÍC POLNÍ  -    délka těla dosahuje i u samičky až 80 cm, váží až 7kg, zaječky nejvýše 5 kg. Je velice rychlý, dokáže kličkovat, je dobrým plavcem a skokanem. Nejdokonalejší je u něho sluch. Žije nejen v polích, ale i v lesích. Musí mít dostatek úkrytů před nebezpečím. Živí se letorosty listnatých a jehličnatých stromů. Zaječice se stará o 2 až 4 zajíčky, které se narodí na holou zem i na sníh. Odchází od nich přes den a v noci se vrací. Tak chrání zajíčky před nebezpečím. Nemají totiž žádné pachové žlázy, proto jsou pro řadu nepřátel čichem nezjistitelní.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>